Οι απόφοιτοι του τμήματος Χημείας μπορούν να εγγράφονται στο κοινωνικό δίκτυο αποφοίτων του Π. Πατρών - Απόφοιτοι Τμήματος Χημείας  στο σύνδεσμο http://alumni.upatras.gr/ 

Δημιουργήστε λογαριασμό για να μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους απόφοιτους καθώς και να επικοινωνήσετε μαζί τους.

Το επισυναπτόμενο περιλαμβάνει τους απόφοιτους από το 1999 και μετά.